Login Help

booktitle = Ele\c{s}tirel D{\"u}\c{s}{\"u}nce {\"U}zerine TUSIAD Raporu (1 entries)  Select: All None   Action: Show BibTeX

Deniz Yuret. 2007. Verimli Düşünce Alışkanlıkları. In Eleştirel Düşünce Üzerine TUSIAD Raporu, December. TUSIAD. [ai.ku] pdf google scholar

x$Id: bibtex.php,v 1.58 2018/05/27 10:47:19 dyuret Exp dyuret $   download