Login Help

howpublished = T\"UB\.ITAK 1001 Project (1 entries)  Select: All None   Action: Show BibTeX

Yücel Yemez and Deniz Yuret. 2015--2018. Dilbilimsel ve Görsel İpuçlarını Birlikte Kullanarak Gezinim Dilinin Öğrenilmesi. TÜBİTAK 1001 Project google scholar

x$Id: bibtex.php,v 1.59 2021/01/12 08:36:11 dyuret Exp $   download