Login Help

howpublished = T\"UB\.ITAK 1001 Project (1 entries)  Select: All None   Action: Show BibTeX

Yücel Yemez and Deniz Yuret. 2015--2018. Dilbilimsel ve Görsel İpuçlarını Birlikte Kullanarak Gezinim Dilinin Öğrenilmesi. TÜBİTAK 1001 Project google scholar

x$Id: bibtex.php,v 1.58 2018/05/27 10:47:19 dyuret Exp dyuret $   download