Login Help

publisher = Koç Üniversitesi (1 entries)  Select: All None   Action: Show BibTeX

Deniz Yuret. 2019. Yapay Zeka. In Tasarım Ne Bekler, Feb. Koç Üniversitesi url google scholar

x$Id: bibtex.php,v 1.58 2018/05/27 10:47:19 dyuret Exp dyuret $   download